sayrem
17 بهمن 1401 - 12:41

روایتی داستانی از ورود اسرا و حضرت زینب(س) به دمشق

چند خانم دیگر همراهش بودند. جلوتر از همه ایستاد و گفت: من زینب(س) دختر علی(ع) هستم. به سَرِ رویِ نیزه یِ کنارِ دروازه یِ شام اشاره کرد: اگر از حسین(ع) می پرسی این سَرِ بُریده ی اوست که در بَرابرِ یزید است. اگر از عباس و سایر فرزندان علی(ع) می پرسی ما آن ها را با بدن هایِ پاره پاره و سَرِ جُدا در صَحرایِ کربلا جا گذاشتیم.

خبرگزاری فارس-الناز رحمت نژاد؛ خبر رسید می خواهند اسیرانِ خارجی را واردِ دَمِشق کنند.

لباس های گِران بَها پوشیدم. با شُکوهِ خاص، همراهِ کنیزانِ خود از کاخ بیرون آمدم تا در جَشنِ مردم و یزید شرکت کنم و اسیران را تماشا.

رویِ صَندلی نشسته بودم و اسیران را تماشا می کردم، شُترهای بی جهازی که چند خانم بر آن سَوار بودند نظرم را جلب کرد.

از یکی از خانم‌ها پرسیدم: از کدام شهر هستید؟ خانم پاسخ داد: از شهرِ مدینه هستیم.

از صندلی پائین آمدم و گفتم: بهترینِ سَلام ها بر ساکنانِ مدینه باد.

نمی دانستم این خانم کیست! اما دلم می خواست درباره یِ اَهلِ مدینه از ایشان بپرسم. خانم نگاهی کرد به من و گفت: هر چه می خواهی بپرس.

در حالی که روزگاری را که کَنیزِ خانه حسین(ع) بودم به یاد می آوردم پرسیدم: از خانه و خاندانِ علی چه خبر؟ از اَحوالِ حسین(ع) و برادران و فرزندانِ او، از احوال خانم زینب(س)، خواهرش ام کلثوم و دیگر زنانِ منسوب به زهرا(س) برایم بگو.

از سوالم ناراحت شد! گریه جانسوز سَرداد و گفت: تو، هند دختر عبدالله، کَنیزِ خانه یِ حسین(ع) هستی؟ که در ایام کودکی، بر اثر بیماری فَلَج شد و هر چه برایِ درمانَش تَلاش کردند بهبود نیافت؟ در آخر بر اثر توسل به علی(ع) و حسین(ع) شفا یافت؟ بعد پس از ازدواج با یزید از مدینه به شام آمد؟

با دَهانی از حیرت بازمانده از اینکه کیست این خانم که مَرا شناخته سرم را تکان دادم: بله، من هند دختر عبدالله هستم. در خانواده ای یهودی به دنیا آمدم. با توسل بر علی(ع) و حسین(ع) شفایافتم. کَنیزِ خانه حسین(ع) شدم و بعد از ازدواجِ با یزید از مدینه به شام آمدم. امّا شما کیستی؟

چند خانم دیگر همراهش بودند. جلوتر از همه ایستاد و گفت: من زینب(س) دختر علی(ع) هستم. به خانم کِناری اش اشاره کرد: این ام کلثوم است و آن خانم های دیگر، خانم هایِ منسوب به حضرت زهرا(س) هستند. اگر از خانه یِ علی(ع) می پرسی ما خانه ی او را در مدینه ترک کرده ایم و منتظریم خَبَرِ شَهادتِ بستگانِ علی(ع) را به آن خانه ببریم. به سَرِ رویِ نیزه یِ کنارِ دروازه یِ شام اشاره کرد: اگر از حسین(ع) می پرسی این سَرِ بُریده ی اوست که در بَرابرِ یزید است. اگر از عباس و سایر فرزندان علی(ع) می پرسی ما آن ها را با بدن هایِ پاره پاره و سَرِ جُدا در صَحرایِ کربلا جا گذاشتیم. اگر از زین العابدین می پرسی او از شدت بیماری و دردهای زیاد قادر به حرکت نیست.

وقتی شنیدم چه بر فرزندانِ علی(ع) گذشته و این خانمِ اسیر زینب(س) است فریاد و شیون سَر دادم: کاش در این روز کور بودم و دخترانِ زهرا(س) را با این حال نمی دیدم. آنقدر ناله و شیون سر دادم که از هوش رفتم.

 زینب(س) بالا سرم آمد و گفت: هند برخیز و به خانه ات برو که می ترسم شوهرت یزید به تو آسیبی برساند.

برخاستم. سَرَم را برهنه و لباسم را پاره کردم. با پایِ برهنه نزد یزید که در جمعی عمومی در کاخ نشسته بود رفتم‌.

تا رسیدم با صدای بلند گفتم: ای یزید، آیا تو فرمان داده ای که سَرِ حسین(ع) را در کنار دروازه شام رویِ نیزه قرار دهند و آویزان کنند؟ یزید که بر سَرَش تاجِ رَنگارَنگِ سلطنت بود و بر تَختِ سلطنت تکیه داده بود گفت: بله. سَرِ بُریده یِ حسین(ع) است.

 یزید برخاست تا من را بپوشانَد. فریاد زدم: سوگند به خدا دیگر همسر تو نیستم و تو همسر من نخواهی بود. وای بر تو یزید، درباره یِ من غیرت کردی، من را پوشاندی، پس چرا این غیرت را درباره یِ دختران زهرا(س) نکردی؟ پوششِ آنها را دَریدی؟ چهره هایشان را آشکار ساختی و آنان را در خَرابه جا دادی؟ تو در جواب بازخواست فاطمه چه خواهی گفت؟

 یزید عصبانی گفت: تو چه رابطه با فاطمه داری؟ در حالی که گریه می کردم و از کاخ خارج می شدم گفتم: من به وسیله یِ پدر و شوهر و فرزندانِ فاطمه(س) شفا و هدایت یافتم.

منبع: زنان عاشورایی؛ نقش زنان در نهضت امام حسین(علیه‌السلام)

انتهای پیام/ ر

منبع: فارس
شناسه خبر: 1022279